لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17418

باران (گوشه اصفهان)

297

باران با الهام از قطعه باران اردوان کامکار، کاری از زاوش شادمهر.