لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17397

گپی با همکاران (۱) – آزاده و رامان

186

گفتگوی دوستانه هومن عبدی با آزاده جاوید و رامان شکیب.