لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17374

دیدار نوروزی (۱) – قبل از سال تحویل

362

دیدار نوشین و خانواده فردوسی قبل از حلول سال نو.