لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17316

مثل نسیم – اِمت تامپسون

213

تو خونه اگه سر میز غذا حواسم به جای دیگه بود یا داشتم یه طرف دیگه رو نگاه میکردم یهو یه رون مرغ از بشقابم کش میرفتن…. عجیب بود که منو از بخاطر یه سوال از کلاس دینی یکشنبه ها اخراج کردن… خدایا! عیسی! محمد! بودا! هرچی هستی، من قول نمیدم که بی نقص باشم ولی قول میدم که گوش کنم… این هفته داستان اِمِت.