لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17301

نقطه سر خط – عشق و دوست داشتن

163

در آخرین نقطه­ سرخط سال ۹۵، به دو یادداشت خواهیم پرداخت که نگاهی متفاوت به مفهوم عشق و دوست داشتن دارند.