لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17282

سخنرانی – امنیّت جمعی ق۳

147

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “امنیّت جمعی : استراتژی های امید بخش” که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۶ میلادی و در شهر شیکاگو-آمریکا توسّط خانم سویدا معانی ارائه گردید.