لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17281

تاریخ به روایت مورخ (۱۰) – جستجوی موعود

197

نبیل : جناب ملاحسین پس از آن به ملاقات دو تن از شاگردان مشهور سید کاظم یعنی میرزا حسن گوهر و میرزا محیط کرمانی رفتند و سفارشهای استاد بزرگوار را یاد آوری کردند و فرمودند برخیزید تا به جستجوی موعود بپردازیم…