لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17274

نماز و روزه در آئین بهائی(۴) – روزه

200

آیا بهائیان روزه می گیرند؟