لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17272

Pink Floyd / us and them – گرامافون

171

پینک فلوید یکی از بهترین‌های تاریخ موسیقی و آهنگ “ما و آنها”ی این گروه، موضوع این هفته ی گرامافون است.