لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17263

گفت‌وگو – امنیت جمعی: استراتیژی های امید بخش

334

در میان رویدادهای جهان که امروزه شاهد آن هستیم آیا باید امیدوار بود، یا نا امید؟ در برنامه این هفته گفت‌وگو سویدا معانی، وکیل بین الملل و بنیان گذار مرکز پژوهش صلح و حکومت جهانی به این پرسش پاسخ میدهد.