لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17193

نماز و روزه در آئین بهائی(۳) – تقویم بهائی و ایام هاء

367

توضیحات مختصری درباره تقویم بهائی یا تقویم بدیع.
ایام هاء چیست؟