لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17174

نگاه – پگاه اوجی

182

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته پگاه اوجی می‌باشد.