لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17150

یکصد و نود – ترس از خداوند

113

آیا ترس از خداوند لازمه شناخت او است؟