لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17126

سپهر سخن – ف۲ ق۲۳- مفهوم چهار رودخانه‌ جاری در بهشت

114

حضرت باب می فرمایند: کتاب من یظهره الله حق است. اَی، ارواح متعلّقه به کلمه‌ی حق در کلماتی که نازل می‌فرماید از هر شأن که باشد، سواءً آنکه آیات باشد که ماء غیر آسِن رضوان است و.