لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17118

تاریخ به روایت مورخ (۸) – آخرین سالهای سیدکاظم رشتی

88

نبیل : سیدکاظم با کمال شجاعت هر نوع اذیت و آزاری را تحمّل می کرد تا این که بالاخره همه دشمنانش خوار و ذلیل شدند.
ماندانا : مگه چطور شد؟