لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17108

نماز و روزه در آئین بهائی (۲) – وضو، قبله و…

583

آیا بهائیان برای نماز وضو می گیرند؟ به چه سمتی نماز می گذارند؟