لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17099

نگاه – شکوه پرداختیم

221

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته شکوه پرداختیم می‌باشد.