لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17085

شوق یادگیری (۱۰) – تلاش بی نتیجه

98

پاسخ به سؤال پدری که می گفت چرا هر چه تلاش می کنیم که فرزندمون در تحصیل موفق عمل کنه به نتیجه ای نمی رسیم ؟