لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17078

با تارا (۲) – اعتدال

194

به نظرتون، چرا ما آدما اینقدر تو همه کارها افراط و تفریط می کنیم؟