لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17077

پرتره (۲) – آلبرت شوایتزر

198

آلبرت شوایتزر پزشک، فیلسوف، عالم الهیات پروتستانیسم و موسیقی‌دان آلمانی