لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17043

جهان ایده ها(۷) – مبارزه با برده داری

155

آیا می‎دانید که امروز۲۷ میلیون برده در جهان هست؟ در این سخنرانی، کِوین بِلز، از برده‎داری معاصر و راه‎های مبارزه با آن می‎گوید. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.