آموزه‌های نو – ف۲ ق۲۳

50

مرور مجموعه مقالۀ «سرزنش پیام‌آور»، نوشتۀ دیوید لنگنس.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17042