لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17041

نقطه سر خط – وحدت و یگانگی

184

«یک تصویر و چهارنگاه»: یادداشتی از وبلاگ مجمع دیوانگان که با بررسی فرامتنی تصویری از تنبورنوازی جمعی تنبورنوازان کرد، به نتایج امیدوارکننده و جالبی می­رسد. اگر بعضی از هفته­ ها در نقطه ­سرخط به انتقاد از برخی رفتارهای­مان پرداختیم، این بار و در آن روی سکّه، به ستایش رفتارها و رویکردهایی کاملاً متفاوت می­پردازیم.