لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17028

سپهر سخن – ف۲ ق۲۲- علم

135

حضرت باب می فرمایند: نیکو درجه ای است درجه ی علم اگر علم به من یظهره الله و رضای او باشد و الاّ بدترین درجات است عندالله و عند کل شیء.