لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17013

تاریخ به روایت مورخ (۷) – داستان شیخ حسن زنوزی

211

شیخ حسن زنوزی می گفت سه روز بعد از آن دیدار، همان جوان وارد محضر سیّد شد و نزدیک درب نشست و با نهایت ادب و وقار به درس سیّد گوش می داد. همین که چشم سیّد به آن جوان افتاد، سکوت کرد و…