لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17012

این روزها به یاد تو – روز جهانی عدالت اجتماعی

270

شعری از مهوش ثابت، زندانی عقیدتی، تقدیم به خانواده عطاءالله رضوانی