لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17011

برنامه کامل ۲ اسفند ۱۳۹۵

175

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی