لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17001

نماز و روزه در آئین بهائی (۱) – انواع نماز

243

بهائیان سه نوع نماز دارند که…