لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16999

گرامافون – Get up stand up – Bob Marley

280

باب مارلی فقید و آهنگ get up stand up یا برخیز بایست او، موضوع این هفته‌ گرامافون است .