لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16989

یکصد و نود – طبقهٔ روحانی

180

آیا بشر امروز در اجرای مناسک دینی خود هنوز محتاج به طبقهٔ روحانی است؟