لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16974

نگاه – فربد بهشاد

215

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته فربد بهشاد می‌باشد.