لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16973

بازتاب – خشونت و کودکان ق۱

131

به عقیده بسیاری، ابزار تربیت تشویق و تنبیه است. تنبیه به هرنوعش فیزیکی، کلامی، یا روانی به نوعی با خشونت همراه است. مرز میان تنبیه و ابراز خشونت چیست؟ پدیده کودک آزاری از چه عواملی ناشی می‌شود و چه عواملی در گسترش خشونت در بین کودکان و بروز رفتارهای خطرناک در بین آنها موثر است؟ امروز در بحث خشونت و کودکان در استودیوی بازتاب شاهرخ کوهستانی همراه است با دکتر نیکول جعفری٬ دکترای تعلیم و تربیت کودکان و استاد دانشگاه٬ و دکتر پیمان رئوفی روانشناس بالینی و رئیس هیات مدیره بنیاد کودک.