لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16927

سپهر سخن – ف۲ ق۲۱- تقسیم‌بندی انسان‌ها در ادیان بابی و بهائی

440

حضرت باب می فرمایند: مَثَل حق را مَثَل شمس فرض کن و مَثَل مومن را مِثل مرات. همینقدر که مقابل شد حکایت می کند از او. و مَثَل غیر مومن را مِثل هجر فرض کن که هر چه شمس بر او اشراق کند امکان تعکس در او نیست.