پرواز- آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۱

خانواده جذّاب یهودی بودند پدرش ملاّی یهودیان بود ولی با مطالعه عمیق کتب مقدّسه یهودی ازروی میل باطنی مسلمان شد ولی وقتی ظلم بر جامعه یهودی را دید یک یهودی متعصب شد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16926