نگاه – مریم فردوسیان

114

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته مریم فردوسیان می‌باشد. مریم یک دکتر هومی پاتی می‌باشد و در این برنامه در مورد ابعاد مختلف سلامتی‌ صحبت می‌کند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16895