لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16894

گفت‌وگو – منظر و دیدگاه

311

در برنامه این هفته گفت‌وگو فریبرز صهبا، معمار بلند آواز ایرانی، در مورد معنای “مَنظَر” و یا دیدگاه صحبت میکند و اینکه برای پیشرفت در مسیر زندگی و رسیدن به کمال به چه نوع منظر و دیدگاهی نیاز است.