لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16851

آموزه‌های نو – ف۲ ق۲۱

145

مرور مقالۀ «شریک زندگی پیداکردنی‌ست یا ساختنی؟»، نوشتۀ سوزان الکساندر ، و مقالۀ «رسانه‌های اجتماعی عزیز»، نوشتۀ جاستین بالدونی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.