لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16845

پیرنگ – ف۱، ق۷

204

بررسی «باغ فرّخ ­لقا»، نوشته شهرنوش پارسی ­پور.