لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16829

برنامه کامل ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

231

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی