لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16807

مثل نسیم – هارولد روزن

195

بعد از کالج به مدرسه علوم دینى رفتم تا کشیش بشم… به خاطر نقش پدرم به عنوان یک دانشمند و مادر تحصیلکردم که مددکار اجتماعى بود، تمرکز زیادى بر این بود که چطور میتونیم به بهتر شدن دنیا کمک کنیم…
گفتم دیروز برام آخرین روز از بیست و پنج سال کشیشى در کلیساى یونیترین بود و امروز آغاز…
مثل نسیم این هفته با هرولد روزن.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید

For Watching this program in English click here