لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16792

گرامافون – جیمی هندریکس / Freedom

240

جیمی هندریکس بهترین گیتاریست تاریخ و آزادی‌اش موضوع این قسمت از گرامافون.