لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16788

نگاه – هوتن رحمانیان

162

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته هوتن رحمانیان می‌باشد. هوتن از فارغ التحصیلان دانشگاه علمی‌ آزاد می‌باشد و در برنامه این هفته نگاه درباره اهمیت تحصیل و نقش آن‌ در پیشرفت جامعه صحبت می‌کند.