لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16735

نقطه سر خط – موفّقیّت یا رقابت ق۲

181

موفقیت چیست؟ آیا موفقیت همیشه به معنی برنده شدن است؟ یا همواره باید بی­وقفه به دنبال موفقیت­های پیاپی باشیم؟ در ادامه نقطه ­سرخط هفته­ گذشته، این هفته در بخش دوم و پایانی یادداشت «من کجا اشتباه کردم؟» پاسخ این پرسش­ها را جستجو خواهیم کرد.