لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16733

آموزه‌های نو – ف۲ ق۲۰

183

مرور مقالۀ «آیا مؤمنین هم افسرده می‌شوند؟»، نوشتۀ ربکا شری اشراقی، و مقالۀ «آیا می‌شود هم متدیّن و روحانی، و هم باحال بود؟»، نوشتۀ پیام زمانی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.