لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16716

سپهر سخن – ف۲ ق۱۹ – دعا و مناجات

366

حضرت باب می‌فرمایند: «بعد از کلام الله شرف به مناجات با خداست. هیچ مقامی در امکان از برای عبد فوق آن نبوده که روح مناجات در او به هم رسد».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.