لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16715

پرواز – ملّا صادق مقدّس خراسانی ق۴

196

مقدس به بغداد رفت وموفق به زیارت حضرت بهاءالله شد و به امر ایشان به ایران برگشت و در مشهد ساکن شد و…