لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16707

این روزها – رمز و راز انسانهای موفق ق۱

132

مروری بر گزارش علمی سایت بیزینس اینسایدر(Business Insider)