لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16700

معماران صلح – هیئت چهارجانبه‌ گفتگوی ملٌی تونس ق۲

182

هیئت چهارجانبه‌ گفت و گوی ملی تونس برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۵ و تلاش‌های این هیئت برای درگیر نشدن تونس در یک جنگ داخلی، برای بار دوّم و آخرین بار موضوع معماران صلح است.