لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16672

شاید شنیده باشی (۱۵۶) – ق۳- خضوع و خشوع

301

نگاهی‌ به آثار حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص خضوع و خشوع