لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16670

شاید شنیده باشید (۱۵۶) – ق۲- خودپسندی – بخش دوم

234

نگاهی‌ به آثار حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: خودپسندی – بخش دوم